Zlepšenie pieskovej filtrácie

Výmena piesku v bazénovej filtrácii
Filter FlexiFilter sa môže používať v existujúcich filtračných nádobách plnených pieskom. Filtračná vrstva v nádobe nesmie byť väčšia ako pri použití filtračného piesku. Jedno balenie FlexiFilter 50 (300 g) nahradí jedno vrecko filtračného piesku pre bazénovú filtráciu (20 – 25 kg piesku).
Vytvorte dostatočnú vrstvu filtra v nádobe filtra, aby sa prispôsobila tvaru a veľkosti nádoby filtra. Nestláčajte hrudky silou, len sa uistite, že medzi hrudkami nie sú medzery až po dno nádoby. Minimálny priemer nádoby musí byť 20 cm. Filter FlexiFilter sa nevznáša, pretože je ťažší ako voda. Materiál nie je stlačený vodou, voda ľahko preteká cez filtračnú vrstvu. Pracovný tlak vody dostane nečistoty dovnútra zhlukov a nastáva tzv. hĺbková filtrácia.
FlexiFilter 50 v e-shope
Tesnenie filtračných kociek
Kocky FlexiFilter 50 plnia funkciu hĺbkovej filtrácie a svojím objemom prekonávajú filtračný piesok. Odporúčame pridať ku kockám kruhový filter, ktorý kocky pevne uzavrie vo filtračnej nádobe. K dispozícii je kruhový filter s priemerom 40 (a 30 cm) – FlexiFilter 400. Po naplnení filtračnej nádoby kockami sa kruh navlečie na centrálnu trubicu.
 
FlexiFilter 400 v e-shope
filtračné kocky na hĺbkovú filtráciu

Riešenie pre čínsku filtráciu ProStar:
FlexiFilter 380 v e-shope
Predfilter
Vniknutiu hrubých nečistôt do rozvodu bazénovej vody, filtračného čerpadla a uzavretej filtračnej nádoby zabraňuje použitie predfiltra. Kruhová vložka predfiltra sa vkladá do bazénového skimmera, do priestoru nádoby (priemer označený červenou farbou) alebo do hlbokého koša sitka (rozmer označený žltou farbou) tak, aby materiál nezasahoval do otvárania dvierok skimmera. Vždy zvoľte o niečo väčší priemer predfiltra, ako je nameraný rozmer.
Materiál predfiltra zachytáva veľa nečistôt a je potrebné ho často čistiť alebo vymieňať.
FlexiFilter 140 v e-shope
Kruhový filter s priemerom 14 cm (2 ks v balení)

FlexiFilter 190 v e-shope
priemer kruhového filtra 19 cm
S filtrom FlexiFilter sa odfiltrujú častice s veľkosťou až 0,003 mm bez použitia flokulačných činidiel. Úspory môžete dosiahnuť aj vďaka nižšej spotrebe chemikálií.
Budete spokojní s vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré dokážu odstrániť nečistoty a zákal prostredníctvom vláknitej štruktúry.