Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti Systemia s. r. o.
so sídlom Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ CZ28513177 zapísaná v obchodnom registri
pod spisovou značkou C 147064 na registrovom súde v Prahe.

Obchodné podmienky predávajúceho upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy na diaľku, na internetových stránkach, emailom alebo telefonicky medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (spotrebiteľ, kupujúci) mimo podnikateľskú činnosť kupujúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho
Systemie s. R. O., IČO 28513177, DIČ CZ28513177 (platca DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.sk, www.tropiko.eu
telefón: +420 281864404
email: predaj@tropiko.sk

Kúpna zmluva
Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaní riadne vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho.
Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky kupujúcemu. Predávajúci môže overiť platnosť objednávky telefonicky. Predávajúci informuje kupujúceho (emailom, telefonicky) o termíne vybavenia objednávky. Potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na internetových stránkach predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar.
Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke.

Cena
Cena je vždy uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) platné na území Slovenskej republiky. Spotrebiteľ, ktorý je platiteľ DPH z krajín EÚ, požiada predávajúceho o úpravu ceny individuálne v objednávke alebo emailom. Cena uvedená v ponuke zostáva v platnosti po dobu uvedenú na internetových stránkach predávajúceho alebo potvrdením vybavenie objednávky (s uvedením termínu doručenia). Celkovú cenu tvorí cena výrobkov, služieb, bankové poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkach predávajúceho.
Cenu podľa kúpnej zmluvy možno uhradiť: bankovým prevodom, systémom PayPal, na dobierku alebo v hotovosti v sídle spoločnosti.
Daňový doklad je kupujúcemu vystavený po uhradení kúpnej ceny.
V prípade zálohovej platby je tovar odoslaný po prijatí platby od kupujúceho. V prípade platby pri doručení (dobierkou) je tovar odoslaný najneskôr druhý pracovný deň po potvrdení (akceptácii) objednávky. U tovaru alebo služieb zhotovených na zákazku je o termíne odoslaní zákazník informovaný.

Dodanie
Predávajúci dodá objednaný tovar spotrebiteľovi prostredníctvom externého dopravcu (Slovenská pošta, Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker, …). Doba doručenia v Českej republike je najdlhšie 2 pracovné dni od potvrdenia (akceptácie) objednávky, v krajinách EÚ približne 5 pracovných dní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a všetky závady oznámiť prepravcovi a fotograficky zdokumentovať. Na neskoršiu reklamáciu zásielky nebude braný ohľad.
Daňový doklad predávajúci zasiela elektronicky emailom. Predávajúci môže elektronicky zaslať návod alebo ďalšie informácie k produktu (montážne video, …).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru, ide o tovar sezónneho charakteru alebo pri doručení hrozí poškodenie vplyvom klimatických podmienok (mráz).

Práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu firmy alebo elektronicky emailom. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 2 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu predávajúceho nepoškodený a bez známok používania (neopotrebovaný), najlepšie v pôvodnom obale. Postup vrátenia tovaru možno s predávajúcim vopred dohodnúť emailom. Spolu s vráteným tovarom kupujúci zašle kópiu dokladu o prevzatí, daňový doklad alebo objednávku a údaje pre vrátenie platby – bankové spojenie. Predávajúci má 10 dní na vybavenie odstúpenia od zmluvy.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Predávajúci škodu započíta proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Reklamácia
V prípade reklamácie tovaru kupujúci kontaktuje predávajúceho a dojedná s ním postup vybavenia reklamácie. Reklamácie sa vybavujú na adrese predávajúceho alebo priamo u výrobcu podľa reklamačných podmienok a návodu na použitie výrobku.

Ochrana osobných údajov
Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi získanými pri obchodnej činnosti sa riadi Podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Systemia s. r. o. v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade sporu je rozhodujúca slovenská jazyková verzia obchodných podmienok. Spory sú riešené na území Slovenskej republiky, v českom jazyku.
Záväznú verzií obchodných podmienok je česká jazyková verzia. Prípadné spory sa riešia na území Slovenskej republiky podľa českého práva.

 

Informácie k českej EET:
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.