FlexiFilter v otázkach a odpovediach

Do pieskového filtra som vložil jedno vrecko piesku. Koľko materiálu FlexiFilter potrebujem?
Jedno balenie FlexiFilter 50 (300 g) plne nahradí jedno vrece piesku (20 – 25 kg).
Dá sa filter FlexiFilter čistiť spätným preplachovaním?
Áno, ale je pravdepodobnejšie, že filter FlexiFilter „zadrží“ zachytené nečistoty a spätné preplachovanie nie je také účinné ako pri piesku. Preplachovanie sa môže vykonávať menej často ako pri piesku.
Môžem použiť filter FlexiFilter priamo na čistenie vody pri odzimovaní bazéna?
Pri odzimovaní bazéna vodu chemicky ošetrite, použite chlórový šok a následne flokulant.  Zvyšky po zime sa nechcú usadzovať a vysávať filtráciu do odpadu. Splachovanie nečistôt z dna bazéna by neúmerne zanášalo filter FlexiFilter, ktorý je skonštruovaný na zachytávanie drobných nečistôt a „udržiavanie“ kvality vody.
V prípade zvýšeného výskytu nečistôt (napr. pri nočnom výskyte hmyzu) možno odporučiť použitie predfiltra v skimmerovej miske (kde pripojíte vysávač). Filtračný materiál je ľahko prístupný a stačí ho častejšie čistiť a preplachovať.
Do akej miery mám naplniť filtračnú nádobu kockami FlexiFilter?
Nádoba musí byť naplnená filtrom FlexiFilter tak, aby hrúbka filtračnej vrstvy bola aspoň 20 cm. Stlačte kocky tak, aby medzi nimi neboli medzery, aby voda mohla voľne vytekať z filtračnej vrstvy do spodnej časti filtračnej nádoby.
Na utesnenie vrstvy kociek FlexiFilter 50 odporúčame vložiť do nádoby jeden kus filtračného krúžku FlexiFilter 400 (alebo v závislosti od veľkosti vašej nádoby).
Aká je životnosť filtra FlexiFilter?
Vzhľadom na vysoký zber nečistôt ho odporúčame z hygienických dôvodov vymieňať každý rok.
Používatelia preplachujú filter FlexiFilter po nasýtení materiálu prúdom vody cez hadicu, systémom WAP, preplachovaním pomocou chemických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Pranie je možné vykonať aj v 1-2 pracích cykloch v domácej práčke a použiť materiál v nasledujúcej sezóne.
Plávajúce prvky vo filtri FlexiFilter?
Filter FlexiFilter nepláva, pretože hustota plastových vlákien je vyššia ako hustota vody. Vďaka nízkej tlakovej strate nedochádza ani k stláčaniu materiálu a vysoká absorpčná kapacita filtra FlexiFilter je zabezpečená počas celej jeho životnosti.
Na utesnenie vrstvy kociek FlexiFilter 50 odporúčame vložiť do nádoby jeden kus filtračného krúžku FlexiFilter 400 (alebo v závislosti od veľkosti vašej nádoby).
Aký je pokles tlaku pri použití filtra FlexiFilter?
Pokles tlaku počas filtrácie je 10-krát menší ako zvyčajne, iba zanedbateľných 20 mbar.
Môžu sa s filtrom FlexiFilter vykonávať aseptické opatrenia?
Filter FlexiFilter je možné zahriať na 75 °C. (To platí pre baktérie, ktoré neprežijú 75 °C, napríklad legionely pri 60 °C).
Ako zlikvidovať filter FlexiFilter ?
Likvidácia filtra FlexiFilter je rovnaká ako likvidácia domáceho odpadu.
Materiál je vyrobený z minimálne 75 % recyklovaného plastu.
Je FlexiFilter stabilný?
Áno. V porovnaní s inými materiálmi je FlexiFilter rozmerovo stabilný a neuvoľňuje jednotlivé vlákna, ktoré by mohli poškodiť napr. čerpadlo.
Môžem s filtrom FlexiFilter používať flokulanty?
Áno, filter FlexiFilter sa môže používať s flokulantmi na zrážanie nečistôt. Dokonca aj bez použitia flokulantov alebo pri ich zníženom použití je filtračná kapacita filtra FlexiFilter výrazne vyššia ako filtračného piesku.
Pre akú veľkosť bazéna je filter FlexiFilter vhodný?
Filter FlexiFilter možno použiť od najmenšej filtrácie až po filtračné nádoby na niekoľko stoviek kilogramov piesku.
Je filter FlexiFilter vhodný na filtráciu rias?
Filter FlexiFilter je vhodný aj na filtráciu rias. K úplnému odstráneniu rias však nemusí dôjsť kvôli ich veľkosti (pod 0,003 mm). Na odstránenie (zastavenie rastu) samotných rias však musíte samozrejme použiť chémiu, UV lampu atď.