Montážny návod

Montáž bazénového krytu zvládne priemerne zručný užívateľ. Odporúčame, aby montáž prevádzali minimálne dve osoby.
Je vhodnejšie prevádzať montáž zastrešenia /krytu mimo priestoru bazénu( cieľového umiestnenia). Ľahšie sa dostanete z vnútornej strany k zostaveniu konštrukcie, upevneniu a napnutiu fólie. Na cieľové umiestnenie kryt v otvorenom stave prenesú ľahko traja ľudia – dvaja pri kĺbových pántoch a jeden uprostred (vrchol krytu).
Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.
K montáži budete potrebovať kľúče č. 13 a č.11, ktoré nie sú súčasťou balenia výrobku.
Montáž neprevádzajte za veterného počasia.

1. krok
Pripevnite k zemi kĺbový segment tak, aby závity trnov kĺbu smerovali k bazénu. Voľný koniec segmentu ( nepripevnený k zemi) bude smerovať na stranu, z ktorej budete kryt otvárať. K upevneniu kĺbového mechanizmu podľa povahy terénu použite hmoždinky, prípadne aspoň priložené bodce.

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

2. krok
Druhý kĺbový segment upevnite k zemi rovnako ako prvý, a to vo vzdialenosti od 1. kĺbového segmentu zodpovedajúceho priemeru vášho krytu.

3. krok
Kryt je zostrojený z jedenástich oblúkov. Potrubia na zostavenie každého oblúka sú zabalené zvlášť. Oblúky zostavujte postupne nasunutím zúžených koncov do seba až po zacvaknutie poistky. Prvý a posledný oblúk ( tie, ktoré pri zatvorení krytu stoja na zemi) sú vyrobené zo silnejších potrubí.

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

4. krok
Na koniec všetkých oblúkov nasadíme plastové záslepky. Každý koniec oblúka postupne nasadíme na skrutky kĺbového segmentu tak, že najskôr navlečieme plastový krúžok ( podložku), po ňom nasunieme oblúk, potom kovovú podložku zaistíme maticou, ktorú zľahka dotiahneme.
Po namontovaní oblúku ho nechajte ležať na sebe (v tvare polmesiaca).

5. krok
Z vonkajšej časti krytu rozložte vlastný poťah okolo zostavených oblúkov a postupne ich pripevňujte pomocou suchých zipsov na jednotlivých oblúkoch. Suché zipsy na koncoch( u kĺbových segmentov) zatiaľ neupevňujte.

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

6. krok
Pred postupným zatvorením krytu dbajte o to, aby bol poťah na jednotlivých oblúkoch rovnomerne napnutý. Šikmo cez oblúky sa nesmú tvoriť vrásky. Pri zatváraní krytu sťahujte poťah smerom ku kĺbovým segmentom. Upevnite aj posledné suché zipsy.

7. krok
Gumové úchyty vo tvare trojuholníka slúžia k upevneniu priložených gumolan, ktoré kryt zaisťujú ( zastrešenie proti poveternostným vplyvom mimo dobu používania bazénu).
Pre vypnutie gumolan môžete použiť dodané kotvy alebo iné úchyty, ktoré pevne zafixujete k podkladu alebo k terénu v mieste pod našitými trojuholníkovými úchytmi.

Poznámky:
U voľne stojacich alebo polozapustených bazénov nezabudnite na priestor na zapojenie filtrácie.
Pretiahnutie hadíc pre filtráciu je tiež možné prostredníctvom kĺbového segmentu, pokiaľ sú hadice dostatočne chránené.
Pri zastrešení nie je bezpodmienečne nutné používať bublinkovú fóliu na hladinu.

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

Upozornenie:
Mimo sezónu kúpania je možné ponechať kryt uzatvorený. Výnimkou sú zimné mesiace, kedy by snehová pokrývka mohla svojim zaťažením spôsobiť mechanické poškodenie hliníkovej konštrukcie a celého zastrešenia. V zimných mesiacoch nechajte kryt otvorený.
Pri teplotách pod bodom mrazu s krytom nemanipulujte, mohlo by dôjsť k poškodeniu priehľadnej fólie.

Dokument k stiahnutiu vo formátu PDF.