100% odkrytie bazénu

Manipulácia so zastrešením bazénu
Zastrešenie TROPIKO je navrhnuté tak, aby ho bolo možné 100% otvoriť.
Otvorenie krytu zvládne vždy i jedna osoba. Po uvoľnení prípadne zaistení sa nadvihne v polovici oblúk ležiaci na zemi. Po otvorení o 2m je možné už kryt pustiť – otvorenie krytu sa dosiahne vlastnou váhou.
Zastrešenie je možné otvárať tiež čiastočne, čo je medzi našimi zákazníkmi veľmi obľúbené. Kryt sa od zeme otvorí len toľko, aby bolo možné vstúpiť do bazénu. K fixácii tejto polohy naši zákazníci používajú napríklad lano uchytené na prvom oblúku a v oku na dlažbe či v zemi pred bazénom.
Vďaka vyváženiu oblúkov je možné nad zastrešením manipulovať tak, že sa môžete kúpať so zavretým zastrešením a pri vyliezaní ho ľahko otvoríte i z bazénu.
Uzatvorenie úplne otvoreného krytu (jeho natiahnutie cez bazén a prípadne zaistenie) je u najväčších priemerov nutné prevádzať dvomi osobami.

 

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

otvoriť zastrešenie ide veľmi ľahko

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

v tejto fáze je možné kryt pustiť a nechať otvoriť vlastnou váhou

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

Plne otvorené zastrešenie, voľný prístup do bazénu, nerušené kúpanie

Zastřešení bazénu TROPIKO pro delší koupání, teplý bazén a čistou vodu jako azuro. Pro nadzemní i zapuštěné (kruhové / kulaté) zahradní bazény.

uzatvorenie úplne otvoreného krytu
u najväčších priemerov prevádzajte dvomi osobami