Výhody filtra FlexiFilter

+ ĽAHKÁ NÁHRADA TRADIČNÝCH FILTRAČNÝCH MATERIÁLOV
Tvarovo prispôsobivý materiál a veľmi ľahká manipulácia.
Napríklad 300 g filtra FlexiFilter (1 balenie) plne nahradí 20 až 25 kg piesku.


+ ZACHYTÁVA MENŠIE NEČISTOTY
Zachytáva nečistoty do hĺbky 0,003 mm.
/Filtračný piesok zachytáva len 10-krát hrubšie nečistoty.

+ ĽAHKÉ ZACHYTÁVANIE NEČISTÔT
Vysoká absorpcia nečistôt pomocou hĺbkovej filtrácie. Menej časté splachovanie = menšia spotreba vody a ďalšie úspory na úprave vody a ohreve.
/Piesočnú filtráciu je potrebné preplachovať 3 až 4-krát častejšie.

+ NÍZKY POKLES TLAKU = ÚSPORA ENERGIE
/Tlaková strata pri piesku je 10-krát vyššia.